Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 11. Tính chất ba đường phân giác của tam giác (Nhận biết) có đáp án

  • 649 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đọc tên các đường phân giác trong hình vẽ sau.

Đọc tên các đường phân giác trong hình vẽ sau.  A. Đường phân giác AD, BE; (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đoạn thẳng AD là đường phân giác của tam giác ABC vì D là giao điểm của tia phân giác góc A với cạnh BC.

Đoạn thẳng BE là đường phân giác của tam giác ABC vì E là giao điểm của tia phân giác góc B với cạnh AC.


Câu 2:

Cho hình ảnh sau:

Cho hình ảnh sau:   Khẳng định nào sau đây là đúng. A. AB khác  AC; B. AB = AC; C. AB < AC; D. AB > AC. (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây là đúng.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì A nằm trên tia phân giác góc BOC nên AB = AC.


Câu 3:

Nhận xét nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Giao điểm ba đường phân giác của một tam giác cách đều ba đỉnh của tam giác đó là sai.

Vì giao điểm ba đường phân giác của một tam giác cách đều ba cạnh của tam giác đó.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:    Khẳng định nào sau đây là đúng. (ảnh 1)

Khẳng định nào sau đây là đúng.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có: DC = DB và DC vuông góc với AC, DB vuông góc với AB hay D cách đều hai cạnh của góc BAC nên AD là tia phân giác góc BAC.

Suy ra DAC^=DAB^.


Câu 5:

Cho tam giác ABC có hai đường phân giác CD và BE cắt nhau tại I. Khi đó:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tam giác ABC có hai đường phân giác CD và BE cắt nhau tại I nên I cách đều ba cạnh của tam giác (tính chất).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận