Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 821 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các hình vẽ sau:

Media VietJack

Hình nào có giao điểm của ba đường trung trực ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì đường trung trực của tam giác là đường vuông góc với mỗi cạnh tại trung điểm của cạnh đó nên điểm O trong hình b là giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác đó.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 2:

Chọn câu trả lời sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong một tam giác ta có:

+ Ba đường trung trực;

+ Đường trung trực của mỗi cạnh gọi là đường trung trực của tam giác đó;

+ Ba đường trung trực của tam giác đi qua một điểm, điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Cho ∆ABC, gọi I là giao điểm của hai đường trung trực của hai cạnh AB và AC. Kết quả nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

∆ABC có I là giao điểm của hai đường trung trực của hai cạnh AB và AC.

Suy ra I cũng thuộc đường trung trực của cạnh BC.

Vì giao điểm I của ba đường trung trực cách đều ba đỉnh của ∆ABC.

Nên IA = IB = IC.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Cho tam giác ABC có I cách đều 3 đỉnh. Khi đó điểm I là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Media VietJack

Do I cách đều 3 đỉnh của tam giác ABC nên I là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác.

Hay I cũng là giao điểm của hai đường trung trực của AB và AC.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Cho các nhận xét sau:

(I) Giao điểm của ba đường trung trực trong một tam giác bất kì luôn nằm trong tam giác đó;

(II) Giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác vuông nằm trên cạnh huyền của tam giác vuông đó;

(III) Giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác nhọn nằm ngoài tam giác đó;

(IV) Giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác tù nằm ngoài tam giác đó.

bao nhiêu nhận xét đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

+) Trong tam giác nhọn:

Media VietJack

Ta có O là giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác ABC nhọn, O nằm trong tam giác nên khẳng định (III) là sai.

+) Trong tam giác vuông:

Media VietJack

Ta có I là giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác MNP vuông tại P, I nằm trên cạnh huyn MN nên khẳng định (II) là đúng.

+) Trong tam giác tù:

Media VietJack

Ta có H là giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác DEG tù, H nằm ngoài tam giác nên khẳng định (IV) là đúngkhẳng định (I) là sai.

Vậy có 2 nhận xét đúng, ta chọn phương án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận