Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 702 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

- Trong một tam giác, ba đường cao cùng đi qua một điểm, điểm này gọi là trực tâm của tam giác nên phương án A, B là đúng.

- Đoạn thẳng vuông góc kẻ từ một đỉnh của một tam giác đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó nên phương án D đúng.

- Điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác là giao điểm ba đường trung trực của tam giác đó. Do đó phương án C là sai.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(I) Tam giác nhọn có trực tâm nằm bên trong tam giác;

(II) Tam giác tù có trực tâm nằm bên ngoài tam giác;

(III) Tam giác vuông có trực tâm trùng với đỉnh góc vuông;

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có:

- Tam giác nhọn có trực tâm nằm bên trong tam giác;

- Tam giác tù có trực tâm nằm bên ngoài tam giác;

- Tam giác vuông có trực tâm trùng với đỉnh góc vuông.

Vậy cả 3 phát biểu đều đúng, ta chọn phương án D.


Câu 3:

Cho các hình vẽ sau:

Media VietJack

Trong các hình trên, điểm H trong hình nào là trực tâm của tam giác?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đoạn thẳng vuông góc kẻ từ một đỉnh của một tam giác đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó nên điểm H là giao điểm của ba đường cao trong tam giác ở Hình c.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Trực tâm của tam giác IBC là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Xét DIBC có: CA BI và BA CI nên CA và BA là hai đường cao của tam giác IBC.

Mà hai đường thẳng CA và BA cắt nhau tại A

Do đó A là trực tâm của tam giác IBC.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 5:

Cho tam giác ABC nhọn có đường cao AM và BN cắt nhau tại I. Gọi H là giao điểm của CI và AB. Chọn khẳng định đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Media VietJack

Xét DABC có hai đường cao AM và BN cắt nhau tại I nên I là trực tâm tam giác ABC.

Suy ra CI là đường cao của tam giác ABC hay CI AB.

Do đó phương án A là đúng.

Vậy ta chọn phương án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận