Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 304 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

- Trong một tam giác, ba đường cao cùng đi qua một điểm, điểm này gọi là trực tâm của tam giác nên phương án A, B là đúng.

- Đoạn thẳng vuông góc kẻ từ một đỉnh của một tam giác đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó nên phương án D đúng.

- Điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác là giao điểm ba đường trung trực của tam giác đó. Do đó phương án C là sai.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(I) Tam giác nhọn có trực tâm nằm bên trong tam giác;

(II) Tam giác tù có trực tâm nằm bên ngoài tam giác;

(III) Tam giác vuông có trực tâm trùng với đỉnh góc vuông;

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có:

- Tam giác nhọn có trực tâm nằm bên trong tam giác;

- Tam giác tù có trực tâm nằm bên ngoài tam giác;

- Tam giác vuông có trực tâm trùng với đỉnh góc vuông.

Vậy cả 3 phát biểu đều đúng, ta chọn phương án D.


Câu 3:

Cho các hình vẽ sau:

Media VietJack

Trong các hình trên, điểm H trong hình nào là trực tâm của tam giác?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đoạn thẳng vuông góc kẻ từ một đỉnh của một tam giác đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó nên điểm H là giao điểm của ba đường cao trong tam giác ở Hình c.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Trực tâm của tam giác IBC là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Xét DIBC có: CA BI và BA CI nên CA và BA là hai đường cao của tam giác IBC.

Mà hai đường thẳng CA và BA cắt nhau tại A

Do đó A là trực tâm của tam giác IBC.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 5:

Cho tam giác ABC nhọn có đường cao AM và BN cắt nhau tại I. Gọi H là giao điểm của CI và AB. Chọn khẳng định đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Media VietJack

Xét DABC có hai đường cao AM và BN cắt nhau tại I nên I là trực tâm tam giác ABC.

Suy ra CI là đường cao của tam giác ABC hay CI AB.

Do đó phương án A là đúng.

Vậy ta chọn phương án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận