Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài tập cuối chương 8 có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 875 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong tam giác vuông, góc đối diện với cạnh huyền là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì trong tam giác vuông góc đối diện với cạnh huyền là góc vuông và góc đối diện với các cạnh góc vuông là các góc nhọn.

Do đó B đúng

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 2:

Cho ∆ABC có AB > BC > AC. Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có “Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu độ dài của hai cạnh còn lại”.

Do đó AB > BC – AC, nên B đúng;

           AC > AB – BC, nên C đúng.

Ta lại có “Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng nhỏ hơn tổng độ dài của hai cạnh còn lại”.

Do đó AC < AB + BC, nên D đúng;

           AB < BC – AC, nên A sai.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 3:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Biết ∆DEF = ∆MNP. Độ dài cạnh MP là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Theo bài ta có ∆DEF = ∆MNP

Suy ra DF = MN (hai cạnh tương ứng)

Mà DF = 11 cm (giả thiết)

Suy ra MP = 11 cm.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 4:

Tam giác cân có một góc bằng 60° là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tam giác cân có một góc bằng 60° là tam giác đều.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 5:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Tổng số đường trung trực có trong hình vẽ là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Quan sát hình vẽ ta có:

OP BC tại trung điểm P của đoạn thẳng BC nên OP là đường trung trực của BC;

OM AB tại trung điểm M của đoạn thẳng AB nên OM là trung trực của AB;

ON AC tại trung điểm N của đoạn thẳng AC nên ON là trung trực của AC.

Do đó có tất cả 3 đường trung trực trong hình vẽ.

Vậy ta chọn phương án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận