Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài tập cuối chương 8 có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 317 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong tam giác vuông, góc đối diện với cạnh huyền là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì trong tam giác vuông góc đối diện với cạnh huyền là góc vuông và góc đối diện với các cạnh góc vuông là các góc nhọn.

Do đó B đúng

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 2:

Cho ∆ABC có AB > BC > AC. Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có “Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu độ dài của hai cạnh còn lại”.

Do đó AB > BC – AC, nên B đúng;

           AC > AB – BC, nên C đúng.

Ta lại có “Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng nhỏ hơn tổng độ dài của hai cạnh còn lại”.

Do đó AC < AB + BC, nên D đúng;

           AB < BC – AC, nên A sai.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 3:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Biết ∆DEF = ∆MNP. Độ dài cạnh MP là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Theo bài ta có ∆DEF = ∆MNP

Suy ra DF = MN (hai cạnh tương ứng)

Mà DF = 11 cm (giả thiết)

Suy ra MP = 11 cm.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 4:

Tam giác cân có một góc bằng 60° là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tam giác cân có một góc bằng 60° là tam giác đều.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 5:

Cho hình vẽ

Media VietJack

Tổng số đường trung trực có trong hình vẽ là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Quan sát hình vẽ ta có:

OP BC tại trung điểm P của đoạn thẳng BC nên OP là đường trung trực của BC;

OM AB tại trung điểm M của đoạn thẳng AB nên OM là trung trực của AB;

ON AC tại trung điểm N của đoạn thẳng AC nên ON là trung trực của AC.

Do đó có tất cả 3 đường trung trực trong hình vẽ.

Vậy ta chọn phương án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận