Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 1 có đáp án

  • 956 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số đối của ‒3,5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số đối của số hữu tỉ a, kí hiệu là − a.

Do đó số đối của – 3,5 là – (‒3,5) = 3.5.

Vậy số đối của ‒3,5 là 3,5.


Câu 3:

Để xác định điểm biểu diễn \(\frac{1}{4}\) ta chia đoạn từ điểm 0 đến điểm 1 thành 4 phần bằng nhau. Đi theo chiều dương của trục số, bắt đầu từ điểm 0, ta lấy 1 phần sẽ được điểm A.

Do đó trục số của phương án B là đúng.

Hãy sắp xếp các số hữu tỉ sau đây theo thứ tự tăng dần:\(\frac{1}{5},{\rm{ }}\frac{{ - {\rm{ 2}}}}{5},{\rm{ }}\frac{3}{7},{\rm{ }}\frac{{ - {\rm{ 1}}}}{3},{\rm{ }}0.\)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có \(\frac{{ - {\rm{ 1}}}}{3}{\rm{ = }}\frac{{ - {\rm{ 5}}}}{{15}}{\rm{, }}\frac{{ - {\rm{ 2}}}}{5}{\rm{ = }}\frac{{ - {\rm{ 6}}}}{{15}}{\rm{; }}\)

Do \(\frac{{ - {\rm{ 5}}}}{{15}}{\rm{ > }}\frac{{ - {\rm{ 6}}}}{{15}}{\rm{ n\^e n 0 > }}\frac{{ - {\rm{ 1}}}}{3}{\rm{ > }}\frac{{ - {\rm{ 2}}}}{5}.\)

\(\frac{3}{7}{\rm{ = }}\frac{{15}}{{35}},{\rm{ }}\frac{1}{5}{\rm{ = }}\frac{7}{{35}};\)

Do \(\frac{{15}}{{35}}{\rm{ > }}\frac{7}{{35}}{\rm{ n\^e n }}\frac{3}{7}{\rm{ > }}\frac{1}{5} > 0.\)

Vậy thứ tự tăng dần của dãy số là: \(\frac{3}{7}{\rm{ > }}\frac{1}{5}{\rm{ > 0 > }}\frac{{ - {\rm{ 1}}}}{3}{\rm{ > }}\frac{{ - {\rm{ 2}}}}{5}.\)

Do đó \(\frac{{ - {\rm{ 2}}}}{5}{\rm{ < }}\frac{{ - {\rm{ 1}}}}{3}{\rm{ < 0 < }}\frac{1}{5}{\rm{ < }}\frac{3}{7}.\)

Vậy sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là: \(\frac{{ - {\rm{ 2}}}}{5}{\rm{; }}\frac{{ - {\rm{ 1}}}}{3}{\rm{; 0; }}\frac{1}{5}{\rm{; }}\frac{3}{7}\).


Câu 4:

Lan muốn mua một chiếc áo nhưng không biết chiều dài của áo tương ứng với các size S, M, L. Người bán hàng cho biết chiều dài áo tương ứng với các size S, M, L lần lượt là 48,5 cm; 50,2 cm; 52,4 cm. Chiếc áo Lan mua phải dài hơn \(\frac{1}{3}\) chiều cao của Lan, biết Lan cao 155 cm. Lan nên mua chiếc áo có size gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chiếc áo Lan mua cần dài hơn \(\frac{{155}}{3}\) cm;

Ta có: \(48,5{\rm{ = }}\frac{{485}}{{10}};{\rm{ 50,2 = }}\frac{{502}}{{10}};{\rm{ 52,4 = }}\frac{{524}}{{10}};\)

Mà \(\frac{{155}}{3}{\rm{ = }}\frac{{1550}}{{30}};{\rm{ }}\frac{{485}}{{10}}{\rm{ = }}\frac{{1455}}{{30}};{\rm{ }}\)

\(\frac{{502}}{{10}}{\rm{ = }}\frac{{1506}}{{30}};{\rm{ }}\frac{{524}}{{10}}{\rm{ = }}\frac{{1572}}{{30}};\)

Và 1572 > 1550 > 1506 > 1455;

Suy ra \(\frac{{1572}}{{30}}{\rm{ > }}\frac{{1550}}{{30}}{\rm{ > }}\frac{{1506}}{{30}}{\rm{ > }}\frac{{1455}}{{30}};\)

Hay 52,4 > \(\frac{{155}}{3}\) > 50,2 > 48,5.

Vậy Lan nên mua chiếc áo size L.


Câu 5:

Cho số hữu tỉ \(x{\rm{ = }}\frac{{m{\rm{ }} - {\rm{ 2022 }}}}{{2021}}\), với giá trị nào của m thì x là số không dương không âm.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Do x là số hữu tỉ không dương và không âm nên x = 0;

Suy ra \(\frac{{m{\rm{ }} - {\rm{ }}2022}}{{2021}}{\rm{ = 0;}}\)

m – 2022 = 0;

m = 2022.

Vậy m = 2022 thì x là số không dương và không âm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

VNPu
15:23 - 06/11/2022

ez vaiz ò :))

Phan Thanh Tú
13:08 - 25/10/2023

tao làm lung tung bay ạ