Câu hỏi:

17/09/2022 3,232

Tập xác định của hàm số y=sin1x+2x  là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Hàm số  y=sin1x+2x  có nghĩa x0D=\0 .   

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=tanxsinx1  là

Xem đáp án » 17/09/2022 5,729

Câu 2:

Tập xác định của hàm số y=sin2x+1  là

Xem đáp án » 17/09/2022 5,390

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y=sinxsinx+cosx

Xem đáp án » 17/09/2022 4,455

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=11sin2x  là

Xem đáp án » 17/09/2022 3,386

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=cosx2cosx3

Xem đáp án » 17/09/2022 2,001

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y=tanx1514cos13x

Xem đáp án » 17/09/2022 1,323

Bình luận


Bình luận