Câu hỏi:

17/09/2022 1,309

Tập xác định của hàm số y=2cotx+sin3x là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Hàm số y=2cotx+sin3x  có nghĩa xkπD=\kπk .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=tanxsinx1  là

Xem đáp án » 17/09/2022 5,729

Câu 2:

Tập xác định của hàm số y=sin2x+1  là

Xem đáp án » 17/09/2022 5,395

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y=sinxsinx+cosx

Xem đáp án » 17/09/2022 4,461

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=11sin2x  là

Xem đáp án » 17/09/2022 3,391

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=sin1x+2x  là

Xem đáp án » 17/09/2022 3,233

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y=cosx2cosx3

Xem đáp án » 17/09/2022 2,001

Câu 7:

Tập xác định của hàm số y=tanx1514cos13x

Xem đáp án » 17/09/2022 1,324

Bình luận


Bình luận