Câu hỏi:

17/09/2022 3,650

Tập xác định của hàm số y=11sin2x  là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Hàm số y=11sin2x  có nghĩa 1sin2x>0sin2x<1sin2x1

2xπ2+k2πxπ4+kπkD=\π4+kπk.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=tanxsinx1  là

Xem đáp án » 17/09/2022 6,133

Câu 2:

Tập xác định của hàm số y=sin2x+1  là

Xem đáp án » 17/09/2022 5,750

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y=sinxsinx+cosx

Xem đáp án » 17/09/2022 4,961

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=sin1x+2x  là

Xem đáp án » 17/09/2022 3,466

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=cosx2cosx3

Xem đáp án » 17/09/2022 2,206

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y=tanx1514cos13x

Xem đáp án » 17/09/2022 1,493

Bình luận


Bình luận