Câu hỏi:

17/09/2022 6,201

Tập xác định của hàm số y=tanxsinx1  là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Hàm số y=tanxsinx1  có nghĩa sinx10sinx1xπ2+k2πxπ2+kπxπ2+kπk

D=\π2+kπk.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=sin2x+1  là

Xem đáp án » 17/09/2022 5,837

Câu 2:

Tập xác định của hàm số y=sinxsinx+cosx

Xem đáp án » 17/09/2022 5,050

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y=11sin2x  là

Xem đáp án » 17/09/2022 3,700

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=sin1x+2x  là

Xem đáp án » 17/09/2022 3,486

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=cosx2cosx3

Xem đáp án » 17/09/2022 2,252

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y=tanx1514cos13x

Xem đáp án » 17/09/2022 1,513

Bình luận


Bình luận