Câu hỏi:

19/09/2022 246

c, Phép biến hình F3  biến mỗi điểm Mx;y  thành điểm M'3x+1;y1

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

c) Xét ảnh của M, N qua phép biến hình F3  lần lượt được M'3x1+1;y11,N'3x2+1;y21

Ta có M'N'=9x2x12+y1y22

Nếu x1x2  thì M'N'MN .

Vậy phép biến hình F3  không là phép dời hình (vì có một số điểm không bảo toàn khoảng cách).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phép biến hình F là phép dời hình thì:

Xem đáp án » 19/09/2022 1,150

Câu 2:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét phép biến hình F biến mỗi điểm Mx;y  thành điểm M'x';y' trong đó x'=xcosαysinα+ay'=xsinα+ycosα+b, với α,a,b  là những số cho trước. Chứng minh F là phép dời hình.

Xem đáp án » 19/09/2022 502

Câu 3:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép biến hình nào sau đây là phép dời hình?

a)    Phép biến hìnhF1  biến mỗi điểm Mx;y  thành điểm M'y;x .

Xem đáp án » 19/09/2022 372

Câu 4:

Hãy tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 19/09/2022 310

Câu 5:

Phép biến hình F2 biến mỗi điểm Mx;y thành điểm M'2x;y

Xem đáp án » 19/09/2022 257

Câu 6:

Giả sử phép biến hình F biến ABC  thành ΔA'B'C' . Xét các mệnh đề sau:

Trọng tâm ABC  biến thành trọng tâm ΔA'B'C' .

Trực tâm ABCbiến thành trực tâm ΔA'B'C' .

Tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp ABC  lần lượt biến thành tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp ΔA'B'C' .

Số mệnh đề đúng trong 3 mệnh đề trên là:

Xem đáp án » 19/09/2022 220

Bình luận


Bình luận