Câu hỏi:

19/09/2022 1,151

Phép biến hình F là phép dời hình thì:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét phép biến hình F biến mỗi điểm Mx;y  thành điểm M'x';y' trong đó x'=xcosαysinα+ay'=xsinα+ycosα+b, với α,a,b  là những số cho trước. Chứng minh F là phép dời hình.

Xem đáp án » 19/09/2022 502

Câu 2:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép biến hình nào sau đây là phép dời hình?

a)    Phép biến hìnhF1  biến mỗi điểm Mx;y  thành điểm M'y;x .

Xem đáp án » 19/09/2022 372

Câu 3:

Hãy tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 19/09/2022 310

Câu 4:

Phép biến hình F2 biến mỗi điểm Mx;y thành điểm M'2x;y

Xem đáp án » 19/09/2022 257

Câu 5:

c, Phép biến hình F3  biến mỗi điểm Mx;y  thành điểm M'3x+1;y1

Xem đáp án » 19/09/2022 246

Câu 6:

Giả sử phép biến hình F biến ABC  thành ΔA'B'C' . Xét các mệnh đề sau:

Trọng tâm ABC  biến thành trọng tâm ΔA'B'C' .

Trực tâm ABCbiến thành trực tâm ΔA'B'C' .

Tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp ABC  lần lượt biến thành tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp ΔA'B'C' .

Số mệnh đề đúng trong 3 mệnh đề trên là:

Xem đáp án » 19/09/2022 220

Bình luận


Bình luận