Câu hỏi:

30/03/2021 1,810

Tìm tích các nghiệm của phương trình 2-1x+2+1x-22=0

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đặt  phương trình có dạng

Khi đó:

Suy ra tích các nghiệm bằng – 1.

Đáp án cần chọn là: B.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải phương trình log22x-1.log42x+1-2=1. Ta có nghiệm:

Xem đáp án » 30/03/2021 5,707

Câu 2:

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình 4x2-5.2x2+4=0

Xem đáp án » 30/03/2021 3,359

Câu 3:

Phương trình log2x-3+2log43.log3x=2 có tất cả bao nhiêu nghiệm?

Xem đáp án » 30/03/2021 2,579

Câu 4:

Cho hai số thực dương a và b thỏa mãn log4a=log6b=log9a+b. Tính tỉ số ab

Xem đáp án » 30/03/2021 2,442

Câu 5:

Phương trình log2017x+log2016x=0 có tất cả bao nhiêu nghiệm?

Xem đáp án » 30/03/2021 1,907

Câu 6:

Giải phương trình log3x+2+log9x+22=54

Xem đáp án » 30/03/2021 1,569

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK