Bài tập Công suất trong đề thi Đại học

  • 2069 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 27 phút

Câu 1:

Đặt điện áp u =2002cos100πt(V) vào hai đầu một điện trở thuần 100Ω . Công suất tiêu thụ của điện trở bằng

Xem đáp án

GIẢI THÍCH: Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần (hoặc đoạn mạch xoay chiều có cộng hưởng điện): P = U2R= 400 W.

Chọn D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận