Bài tập gọi tên các hợp chất hữu cơ chọn lọc, có đáp án

  • 1631 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ankan X có công thức cấu tạo :

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Tên gọi của X là

Xem đáp án

Vẽ lại công thức cấu tạo của ankan X là:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

 

Vậy ankan X có tên gọi là: 2,3—đimetylpentan

⇒ Chọn C.


Câu 2:

Hợp chất CH3CHCH3CHCH3CH=CH2 có tên gọi là

Xem đáp án

Hợp chất trong bài có liên kết đôi ⇒ Là anken ⇒ C có liên kết đôi ở đầu mạch đánh số 1.

Tên gọi là: 3,4—đimetylpent—1—en

⇒ Chọn A.


Câu 3:

Trường hợp nào sau đây có công thức cấu tạo không đúng với tên gọi đã cho ?

Xem đáp án

Trường hợp D là tên không đúng với tên gọi, tên gọi của hợp chất ở đáp án D phải là: 3,3 – đimetylpentan.

⇒ Chọn D.


Câu 4:

Hợp chất hữu cơ X có công thức C4H9Br. Đun hỗn hợp gồm X, KOH và ancol etylic thấy chỉ tạo ra but—1—en. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Vì chỉ tạo ra 1 sản phẩm là but – 1 – en nên hợp chất X phải có nhóm thế -Br ở đầu mạch ⇒ Tên gọi của X là: 1 – brombutan.

⇒ Chọn A.


Câu 5:

Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo :CH2=CHOCOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Ta có gốc CH2=CH- gọi là vinyl, nhóm CH3COO- gọi là axetat ⇒ Tên gọi của X CH3COOCH=CH2là vinyl axetat.

⇒ Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận