Bài tập Hạt nhân nguyên tử mức độ vận dụng có lời giải (P1)

  • 2895 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Lực tương tác tĩnh điện giữa hai hạt nhân  khi chúng ở cách nhau 3nm bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án B

Phương pháp: sử dụng công thức Cu long

Cách giải:

Ta có  

 


Câu 4:

Rađi R88226a là nguyên tố phóng xạ α. Một hạt nhânR88226ađang đứng yên phóng ra hạt α và biến đổi thành hạt nhân

 

con X. Biết động năng của hạt α là 4,8 MeV. Lấy khối lượng hạt nhân (tính theo đơn vị u) bằng số khối của nó. Giả sử phóng xạ này không kèm theo bức xạ gamma. Năng lượng tỏa ra trong phân rã này là

Xem đáp án

Đáp án A

Phương pháp: Định luật bảo toàn năng lượng và bảo toàn động lượng trong phản ứng hát nhân

Cách giải :

Phương trình phản ứng

 

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần và định luật bảo toàn động lượng ta có

 

 

 

 


Câu 5:

Cho phản ứng hạt nhân . Biết khối lượng của lần lượt là 11,9970 u

 

và 4,0015 u; lấy lu = 931,5 MeV/c2. Năng lượng nhỏ nhất của phôtôn ứng với bức xạ γ để phản ứng xảy ra có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Cách giải: 

Phương pháp: Năng lượng nhỏ nhất của phôtôn ứng với bức xạ γ để phản ứng xảy ra chinh́ bằng năng lương̣ thu vào của phản ứng.

Để phản ứng trên có thể xảy ra thì năng lượng bức xạ  γ tối thiểu là


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận