Bài tập Mạch RLC, RLrC mắc nối tiếp trong đề thi đại học

  • 2253 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 2:

(Câu 18 đề thi THPT QG 2019 – Mã đề M223) Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10Ω, cuộn cảm có cảm kháng ZL = 20 Ω và tụ điện có dung kháng ZC = 20Ω. Tổng trở của đoạn mạch là

Xem đáp án

GIẢI THÍCH:  

Chọn C.


Câu 5:

(Câu 20 đề thi THPT QG 2017 – Mã đề MH3) Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Nếu gọi u là hiệu điện thế giữa bản A và bản B của tụ điện thì điện tích của bản B biến thiên

Xem đáp án

GIẢI THÍCH: Hiệu điện thế giữa bản A và bản B cùng pha với điện tích của bản A, ngược pha với điện tích bản B.

Chọn C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận