Bài tập Máy biến áp và Truyền tải điện năng trong đề thi Đại học

  • 2878 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 2:

(Câu 8 đề thi THPT QG năm 2018 – Mã đề M201) Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải thì người Ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?

Xem đáp án

GIẢI THÍCH: Ta có hiệu suất truyền tải điện năng H=PR(Ucosφ)2

Từ đây có 2 cách giảm công suất hao phí: một là giảm R, hai là tăng điện áp U. Để giảm R thì phải tăng tiết diện dây dẫn do R=ρlS , như vậy rất tốn kém nên không được sử dụng. Còn tăng U thì có thể thực hiện dễ dàng nhờ máy biến áp và được áp dụng trong thực tế.

Chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận