Bài tập Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha trong đề thi Đại học

  • 1756 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

(Câu 3 đề thi THPT QG năm 2016 – Mã đề M536) Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức e=2002cos100πt+0,25π(V). Giá trị cực đại của suất điện động này là

Xem đáp án

GIẢI THÍCH: So sánh phương trình với phương trình suất điện động e = Eocos(ωt + φ) Ta thấy giá trị cực đại của suất điện động Eo = 220 V.

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận