Bài tập Toán 7 chương 1: Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác

  • 2285 lượt xem

  • 8 câu hỏi


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Long Tăng
20:02 - 19/01/2022

Xét
Δ
∆OAC và
Δ
∆OBD có:

O
A
=
O
B
(
g
t
)
ˆ
O
A
C
=
ˆ
O
B
D
(
g
t
)
ˆ
O
D
C

c
h
u
n
g
OA=OB(gt)OAC^=OBD^(gt)ODC ^chung
=>
Δ
∆OAC =
Δ
∆OBD (gcg) => AC = BD ( hai cạnh tương ứng)