Phản ứng cộng Hidrocacbon(p2)

  • 4686 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là:

Xem đáp án

Đáp án D

Đặt a, b, c lần lượt là số mol CH4, C2H4, C2H2 (trong 8,6 gam X)

Ta có: 16a + 28b + 26c = 8,6 (1) 

           b + 2c = 0,3 (2)

Mặt khác: Gọi số mol của CH4, C2H4, C2H2 trong 13,44 lít hỗn hợp X lần lượt là kx, ky, kz

  (3) 

 

     kc     kc

Ta có 

nkết tủa (4)

Lấy (3) chia (4) được 

(5)

Từ (1), (2) và (5) được

 


Câu 2:

Hỗn hợp A gồm hai ankin. Nếu đốt cháy hết m gam hỗn hợp A, rồi hấp thụ vào bình tăng 27,24 gam và trong bình có 48 gam kết tủa. Khối lượng brom cần dùng để phản ứng cộng vừa đủ m gam hỗn hợp A là:

Xem đáp án

Đáp án B

Khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng chính là khối lượng của CO2 và H2

 

Mặt khác ta có  

 

 


Câu 4:

Đem trùng hợp 5,2 gam stiren, hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng vi l00ml dung dịch brom 0,15M sau đó tiếp tục cho thêm KI dư vào thì được 0,635g iot. Hiệu suất phản ứng trùng hợp là:

Xem đáp án

Đáp án B

Hỗn hợp sau phản ứng trùng hợp tác dụng được với dung dịch Br2 chứng tỏ stiren còn dư.

(1)

  (2)

Ta có: 

 

Theo phương trình phản ứng (2) có 

 

 

Theo phương trình phản ứng (1):

 

Vậy hiệu suất trùng hợp stiren là:

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận