Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 11 KNTT có đáp án - Đề 01

  • 630 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Cho 0 < a ¹ 1, 0 < b ¹ 1, x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Giải phương trình ${\log _3}(x - 4) = 0$.

Xem đáp án

Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 tuần trước

Huỳnh Ngọc Khải

Bình luận


Bình luận