Đề kiểm tra học kì 1 chuyên đề Hóa 9 có đáp án_ đề 1

  • 1285 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Axit làm quỳ tím hóa

Xem đáp án

Đáp án B

Axit làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.


Câu 2:

Bazơ nào sau đây không tan trong nước.

Xem đáp án

Đáp án D

Cu(OH)2 không tan trong nước.


Câu 3:

Muối nào sau đây không tan.

Xem đáp án

Đáp án D

BaSO4 kết tủa bền, không tan trong nước.


Câu 4:

Axit nào sau đây dễ bay hơi.

Xem đáp án

Đáp án A

H2SO3 là axit yếu, không bền ở điều kiện thường

H2SO3 → H2O + CO2


Câu 5:

Cho 5,6g sắt vào dung dịch đồng sunfat dư. Khối lượng đồng thu được là:

Xem đáp án

Đáp án A

Cho 5,6g sắt vào dung dịch đồng sunfat dư. Khối lượng đồng thu được là: (ảnh 1)

mCu = 0,1.64 = 6,4 gam.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận