Đề ôn tổng hợp Địa lý 12 Cánh diều (Đề số 1)

  • 93 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khi các nhân tố ngoại lực làm dời chuyển các sản phẩm đã bị phong hoá ra khỏi vị trí ban đầu được gọi là quá trình

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Gió mùa đông thổi vào nước ta chủ yếu theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây đúng với nguồn lao động của nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Các địa phương ở nước ta đang đẩy mạnh xây dựng các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất là biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ ở nước ta có xu hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận