Đề thi Hóa học 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 3942 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các ion nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li?

Xem đáp án

Chọn D

A sai vì là phản ứng hóa hợp.

B sai vì là phản ứng thế.

C sai vì không thỏa mãn điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận