Đề thi Hóa học 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 5779 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các ion nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li?

Xem đáp án

Chọn D

A sai vì là phản ứng hóa hợp.

B sai vì là phản ứng thế.

C sai vì không thỏa mãn điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận