Đề thi Học kì 1 Toán 7 Cánh diều có đáp án (Đề 1)

  • 611 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho các số sau: 54;  325;  27;  03;  30;  88;  0,625. Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số ab với a, b ℤ, b ≠ 0.

Nhận thấy: số 30 viết được dưới dạng phân số có 3; 0 ℤ nhưng có mẫu bằng 0.

Do đó 30 không phải là số hữu tỉ.


Câu 2:

Số đối của số hữu tỉ 38 :

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số đối của số hữu tỉ 38  38=38.


Câu 3:

Chu kỳ của số thập phân vô hạn tuần hoàn −4,31(2) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số thập phân vô hạn tuần hoàn −4,31(2) có chu kỳ là 2.


Câu 4:

Tập hợp các số thực được kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tập hợp các số thực được kí hiệu là .


Câu 5:

Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a và b. Khi đó, tiên đề Euclid suy ra tính chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a và b. Khi đó tiên đề Euclid suy ra các tính chất:

+ Hai góc so le trong bằng nhau;

+ Hai góc đồng vị bằng nhau;

Vậy ta chọn phương án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ká 💐
22:19 - 03/01/2023

ad ơi câu 5 🙂?

Ảnh đính kèm