Đề thi Học kì 1 Toán 7 CTST có đáp án (Đề 1)

  • 1251 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Trong các số sau, số nào biểu diễn số hữu tỉ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì −2; 9 ℤ; 9 ≠ 0 nên 29 Î hay 12,5 ℚ.

Do đó số 29 biểu diễn số hữu tỉ.

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Số đối của số hữu tỉ 112 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số đối của số hữu tỉ 112  112=112.


Câu 3:

Căn bậc hai số học của 25

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Căn bậc hai số học của 25 ±25=±5.


Câu 4:

Số 3 thuộc tập hợp số nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 3=1,732...  số vô tỉ.

Do đó 3 thuộc tập hợp 𝕀.


Câu 5:

Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d. Có bao nhiêu đường thẳng qua M và song song với d?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo tiên đề Euclid: Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Do đó, với điểm M nằm ngoài đường thẳng d, có duy nhất một đường thẳng qua M và song song với d.

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

phan mạnh đức
20:17 - 02/01/2023

đề thi này có thật không
🤷‍♂️🤷‍♀️

SUS
17:43 - 26/12/2023

chưa là đã có thật ko biết có ra không

phan mạnh đức
20:18 - 02/01/2023

trả lời đi mà
👏👏👏👏👏👏👏👏👏