5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phong Truong

Bình luận


Bình luận

Huy Minh
07:16 - 16/10/2021

(-3)^5

Huy Minh
07:16 - 16/10/2021

(-0,25)^2