Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)

  • 6886 lượt xem

  • 6 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 94, 95, 96

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Xem đáp án »

-Hình 94:

ΔABD và ΔCDB có

∠(ABD) = ∠(BDC) (gt)

BD cạnh chung

∠(ADB) = ∠(DBC)

Nên ΔABD = ΔCDB (g.c.g)

-Hình 95

Ta có: ∠(EFO) + ∠(FEO) + ∠(EOF) = ∠(GHO) + ∠(HGO) + ∠(GOH) = 180o

∠(EFO) = ∠(GHO) (Gt)

∠(EOF) = ∠(GOH) (hai góc đối đỉnh)

⇒ ∠(FEO) = ∠(HGO)

ΔEOF và ΔGOH có

∠(EFO) = ∠(OHG) (gt)

EF = GH (gt)

∠(FEO) = ∠(HGO) (CMT)

Nên ΔEOF = ΔGOH (g.c.g)

-Hình 96

ΔABC và ΔEDF có

∠(BAC)= ∠(DEF) (gt)

AC = EF

∠(ACB) = ∠(EFD)

Nên ΔABC = ΔEDF (g.c.g)


Câu 3:

Vẽ tam giác ABC biết AC = 2cm, A^= 90o, C^= 60o

Xem đáp án »

Giải bài 33 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách vẽ:

- Vẽ đoạn thẳng AC = 2cm

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ các tia Ax và Cy sao cho Giải bài 33 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hai tia cắt nhau tại B. Ta được tam giác ABC cần vẽ.


Câu 5:

Cho góc xOy khác gọc bẹt Ot là tia phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với tia Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự ở A và B.

Chứng minh rằng OA = OB

Xem đáp án »

Giải bài 35 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 35 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

ΔAOH và ΔBOH có

      ∠ AOH = ∠ BOH (vì Ot là tia phân giác góc xOy)

      OH cạnh chung

      ∠ OHA = ∠ OHB (= 90º)

⇒ ΔAOH = ΔBOH (g.c.g)

⇒ OA = OB (hai cạnh tương ứng)


Câu 6:

Cho góc xOy khác gọc bẹt Ot là tia phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với tia Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự ở A và B.

 Lấy điểm C thuộc tia Ot. Chứng minh rằng CA = CB và OAC^ = OBC^

Xem đáp án »

ΔAOC và ΔBOC có:

      OA = OB (cmt)

      ∠ AOC = ∠ BOC (vì Ot là tia phân giác góc xOy)

      OC cạnh chung

⇒ ΔAOC = ΔBOC (c.g.c)

⇒ CA = CB (hai cạnh tương ứng)

∠ OAC = ∠ OBC ( hai góc tương ứng).


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận