Đề thi Học kì 1 Hóa học lớp 9 cực hay, có đáp án (Đề 1)

  • 8246 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Axit làm quỳ tím hóa

Xem đáp án

Đáp án B

Axit làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ


Câu 2:

Bazơ nào sau đây không tan trong nước.

Xem đáp án

Đáp án D

Cu(OH)2 không tan trong nước


Câu 4:

Axit nào sau đây dễ bay hơi.

Xem đáp án

Đáp án A

H2SO3 là axit yếu, không bền ở điều kiện thường

H2SO3 → H2O + CO2


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận