Trắc nghiệm Amoniac và muối amoni có đáp án (Nhận biết)

  • 3779 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tính bazơ của NH3 là do

Xem đáp án

Tính bazơ của NH3 là do trên nguyên tử N còn cặp e tự do.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tính chất hóa học của NH3 là

Xem đáp án

Tính chất hóa học của NH3 là vừa có tính khử, vừa có tính bazơ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

Xem đáp án

Dd NH3 có môi trường bazo nên làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

NH3 thể hiện tính bazơ trong phản ứng

Xem đáp án

NH3 thể hiện tính bazơ trong phản ứng: 2NH3+H2SO4NH42SO4

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Khí NH3 có lẫn hơi nước. Hóa chất dùng để làm khô khí NH3

Xem đáp án

Hóa chất dùng để làm khô khí NH3 là chất không tác dụng được với NH3 => chất đó là CaO

A loại vì P2O5 khi tác dụng với nước thu được H3PO4 phản ứng được với NH3

B loại vì H2SO4 phản ứng được với NH3

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Kim Ngọc15 Trần Thị

1 năm trước

Pham Pham

H

7 tháng trước

Hiền Lê thị

Bình luận


Bình luận

Hiền Lê thị
15:07 - 13/10/2022

Câu 3 đề sai hay sao á "giọt quỳ"