Trắc nghiệm Các loại quang phổ có đáp án (Nhận biết, thông hiểu)

  • 1274 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Máy quang phổ là dụng cụ dùng để:

Xem đáp án

Đáp án A

Máy quang phổ dùng để phân tích thành phần của một chùm sáng bất kì


Câu 2:

Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy

=> Phương án C - đúng


Câu 3:

Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

Xem đáp án

Đáp án C

Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng


Câu 4:

Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính buồng tối là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được:

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận