Trắc nghiệm Các mạch điện xoay chiều có đáp án (Thông hiểu)

  • 999 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L được mắc vào điện áp xoay chiều u có tần số f. Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận