Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 3: Bài tập lý thuyết về Hidrocacbon và nhiên liệu có đáp án

  • 495 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vì sao đun nấu không để ngọn lửa quá to?

Xem đáp án

Khi đun nấu không để ngọn lửa quá to nhằm tiết kiệm nhiên liệu


Câu 2:

Vì sao không đun bếp than trong phòng kín?

Xem đáp án

Vì khi than cháy tỏa ra rất nhiều khí CO, CO2 có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng kín.


Câu 5:

Hãy Chọn đáp án câu đúng trong các câu sau

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận