Thi Online Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 9 Chủ đề 6: Bài tập lý thuyết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Có đáp án)

Bài tập vận dụng

  • 404 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là

Xem đáp án

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

→ Các nguyên tố ở chu kì 6 sẽ có 6 lớp e trong nguyên tử.

→ Chọn đáp án C


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án

Số proton trong hạt nhận bằng số e ở lớp vỏ nguyên tử.

→ Số proton trong nguyên tử bằng số notron là sai.

→ Chọn đáp án B


Câu 3:

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là không đúng:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử:

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận