Trắc nghiệm Con lắc đơn có đáp án (Nhận biết)

  • 1925 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có chu kì dao động của con lắc đơn: T=2πlg

=> Chu kì dao động của con lăc đơn tỉ lệ thuận với căn bậc 2 chiều dài con lắc và tỉ lệ nghịch với căn bậc hai gia tốc trọng trường


Câu 3:

Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có chu kì dao động của con lắc đơn: T=2πlg

=> Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài con lắc đơn l và gia tốc trọng trường g

Ta có, tỉ số trọng lượng và khối lượng của con lắc là: Pm=mgm=g

A, B, D - loại


Câu 4:

Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng của con lắc lên 2 lần thì tần số dao động của con lắc đơn là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có, tần số của con lắc đơn f=12πgl ta thấy tần số của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng nên khi tăng khối lượng của con lắc không làm ảnh hưởng đến tần số của nó và vẫn bằng f


Câu 5:

Cho một bộ thí nghiệm khảo sát dao động của con lắc đơn như hình bên. Tên các thiết bị trong bộ thí nghiệm đó là

Xem đáp án

Đáp án D

Bộ thiết bị thí  nghiệm khảo sát dao động của con lắc đơn gồm: 5 – dây treo; 6 – quả cầu; 7 – cổng quang điện hồng ngoại; 8 – đồng hồ đo thời gian hiện số; 9 – thanh ke


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 tuần trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận