Trắc nghiệm Con lắc lò xo có đáp án (Nhận biết)

  • 2963 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Con lắc lò xo đang dao động điều hòa, vận tốc của vật bằng không khi vật đi qua:

Xem đáp án

Đáp án A

A - vị trí biên => vận tốc của vật bằng không

B, C - vị trí có li độ x = - ∆l

D - vị trí có li độ x = 0


Câu 2:

Một con lắc lò xo dao động không ma sát trên một mặt phẳng ngang. Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án

Đáp án C

A, B - đúng vì dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa mà dao động điều hòa là trường hợp riêng của dao động tuần hoàn

D - đúng vì: số dao động vật thực hiện trong 1s là tần số 

f=12πkm (tỉ lệ thuận với căn bậc 2 của k)

C - sai vì chu kì dao động không phụ thuộc vào biên độ


Câu 3:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa có biên độ A, vật ở vị trí biên khi lò xo ở vị trí:

Xem đáp án

Đáp án A

A - vị trí lò xo có chiều dài lớn nhất hoặc ngắn nhất ứng với vị trí x= ±A

B, C - vị trí có li độ x=−Δl ứng với con lắc treo thẳng đứng hoặc nằm trên mặt phẳng nghiêng, x=0 ứng với con lắc lằm ngang

D - vị trí có li độ x=0


Câu 4:

Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có, chu kì dao động của con lắc lò xo: T=2πmk

=> Chu kì T phụ thuộc vào khối lượng m, độ cứng k


Câu 5:

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Biên độ dao động phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Đáp án C

Biên độ dao động phụ thuộc vào kích thích ban đầu


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

A

1 năm trước

Anh Nguyen

D

11 tháng trước

Dũng Lê

L

4 tuần trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận