Trắc nghiệm Đặc trưng sinh lí của âm có đáp án (Nhận biết)

  • 1157 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hai âm có âm sắc khác nhau là do chúng có:

Xem đáp án

Hai âm có âm sắc khác nhau khi chúng có các họa âm có tần số và biên độ khác nhau

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Âm sắc có mối liên hệ với đặc trưng vật lí nào của âm?

Xem đáp án

Âm sắc: là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt được các âm phát ra từ các nguồn khác nhau. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm.

Âm sắc phụ thuộc (hay có mối liên hệ) vào tần số và biên độ của các hoạ âm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chọn sai trong các sau

Xem đáp án

A, C, D đúng

B - sai vì: Cảm giác âm to hay nhỏ phụ thuộc vào cường độ âm và tần số âm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

Xem đáp án

A – sai vì: Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì âm càng to

B – sai vì: Cảm giác cao hay thấp phụ thuộc vào tần số âm

C – đúng

D – sai vì: Độ to là đặc trưng sinh lí phụ thuộc vào tần số âm và mức cường độ âm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Các đặc trưng sinh lý của âm gồm:

Xem đáp án

Các đặc trưng sinh lý của âm gồm: độ cao, độ to và âm sắc

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận