Trắc nghiệm Dao động điều hòa có đáp án (Nhận biết)

  • 14732 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu sai trong các phương án sau:

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D – đúng

C – sai vì: Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.


Câu 2:

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=Acosωt+φ (A > 0; ω > 0) Pha của dao động ở thời điểm t là

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình dao động điều hòa: x=Acosωt+φ

Ta có, pha dao động ở thời điểm t là: ωt+φ


Câu 3:

Trong các phương trình sau phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa ?

Xem đáp án

Đáp án B

B- không biểu thị cho dao động điều hòa vì biên độ dao động không phải là hàm của thời gian


Câu 4:

Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp 2 đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp 2 đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian? A. Biên độ, tần số. (ảnh 1)


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án B

A – sai vì: Quãng đường vật đi trong một chu kỳ dao động là 4A

B – đúng

C – sai vì:  Độ dài quỹ đạo chuyển động của vật là 2A

D – sai vì: Quãng đường vật đi được trong nửa chu kỳ dao động là 2A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

3 năm trước

Dung Cao

Tốt lăm
L

2 năm trước

Lê Khánh

H

1 năm trước

Hiền

D

1 năm trước

Dâu Tây

Q

9 tháng trước

Quân Phạm

Tốt
P

5 tháng trước

Phạm Huyền Trang

Bình luận


Bình luận

adadada
21:50 - 26/06/2023

13/15 lần 1