Trắc nghiệm Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức có đáp án (Thông hiểu)

  • 1507 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước dài 45cm. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,3s. Để nước trong xô bị dao động mạnh nhất người đó phải đi với tốc độ

Xem đáp án

Đáp án D

Để nước trong xô bị dao động mạnh nhất thì phải xảy ra cộng hưởng cơ

T = T0 = 0,3s

Tốc độ khi đó:

v=St=0,450,3=1,5m/s=5,4km/h


Câu 3:

Giảm xóc của ô tô là áp dụng của

Xem đáp án

Đáp án B

Giảm xóc của ô tô là áp dụng của dao động tắt dần


Câu 4:

Dao động của con lắc đồng hồ là

Xem đáp án

Đáp án D

Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận