Trắc nghiệm Giao thoa ánh sáng có đáp án (Nhận biết)

  • 1221 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn:

Xem đáp án

Đáp án C

Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn kết hợp


Câu 2:

Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo:

Xem đáp án

Đáp án B

Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo bước sóng ánh sáng


Câu 4:

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng:

Xem đáp án

Đáp án A

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn phát ra hai sắc có cùng tần số và hiệu số pha ban đầu không đổi theo thời gian


Câu 5:

Công thức để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa:

Xem đáp án

Đáp án D

Công thức để xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa: x=kλDa


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận