Trắc nghiệm Giao thoa ánh sáng có đáp án (Vận dụng)

  • 1129 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=704nm và λ2=704nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm, số vân sáng khác màu với vân trung tâm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Vị trí vân trùng của hai bức xạ: k1λ1Da=k2λ2Dak1λ1=k2λ2k1k2=λ2λ1=58k1=5nk2=8n

Vân sáng bậc 5n của λ1 trùng với vân sáng bậc 8n của λ2

Xét hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm n=0&n=1 có: 4 vân sáng của λ1 và 7 vân sáng của λ2. Số vân sáng khác màu với vân trung tâm là 4 + 7 = 11


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận