Trắc nghiệm Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng có đáp án (Nhận biết)

  • 1217 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Trong thí nghiệm Hec-xơ, nếu sử dụng ánh sáng hồ quang điện sau khi đi qua tấm kính thủy tinh dày thì:

Xem đáp án

Đáp án C

Hiện tượng electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là hiện tượng quang điện ngoài.

Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh.


Câu 2:

Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại khi:

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài.


Câu 4:

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có, điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện là các bước sóng chiếu vào phải nhỏ hơn hoặc bằng giưới hạn quang điện.

Giới hạn quang điện là bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận