Trắc nghiệm Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng có đáp án (Thông hiểu)

  • 1080 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì:

Xem đáp án

Đáp án D

Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì điện tích âm của tấm kẽm không đổi.


Câu 2:

Giới hạn quang điện phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Đáp án A

Giới hạn quang điện phụ thuộc vào bản chất của kim loại.


Câu 3:

Cho biết công thoát của Kali là: A=3,6.1019J. Chiếu vào kali lần lượt bốn bức xạ λ1=0,4μm;λ2=0,5μm;λ3=0,6μm;λ4=0,7μm; Những bức xạ nào có thể gây ra hiện tượng quang điện đối với Kali?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: A=hcλ0λ0=hcA=0,552μm

Để gây ra hiện tượng quang điện thì bức xạ chiếu đến có bước sóng nhỏ hơn λ0

Bức xạ nào có thể gây ra hiện tượng quang điện là λ1;λ2


Câu 4:

Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không thể giải thích được:

Xem đáp án

Đáp án B

Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không thể giải thích được hiện tượng giao thoa ánh sáng .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận