Trắc nghiệm Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng có đáp án (Vận dụng cao)

  • 882 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Chiếu bức xạ có bước sóng 533nm lên tấm kim loại có công thoát A=3.1019J. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho bay vào từ trường theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của quỹ đạo của các electron quang điện là 22,75mm. Độ lớn cảm ứng từ B của từ trường là:

Xem đáp án

Đáp án C

Theo công thức Einstein về hiện tượng quang điện:

hcλ=A+12me.v0max2

v0max=2mehcλA=4.105m/s me=9,1.1031kg

Khi electron chuyển động trong từ trường đều có hướng vuông góc thì nó chịu tác dụng của lực Lorenxo, f có độ lớn không đổi và luôn vuông góc với, nên electron chuyển động theo quỹ đạo là tròn và lực f đóng vai trò lực hướng tâm.

Fht=fmev0max2R=eBv0max

B=mev0maxeR=1,0.104T


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận