Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 32 (có đáp án): Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1904 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nguyên tố X có hiệu số nguyên tử là 9. Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Khi dẫn khí clo vào cốc đựng nước, sau đó cho vào cốc 1 mẩu quỳ tím. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận