Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 34 (có đáp án): Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

  • 2511 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Quân

Bình luận


Bình luận