Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 38 (có đáp án): Axetilen

  • 2049 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Axetilen có tính chất vật lý nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận