Trắc nghiệm Bài 46 ( có đáp án) mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (Phần 2)

  • 923 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng dùng để điều chế

Xem đáp án

Đáp án: B

Phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng dùng để điều chế axit axetic.


Câu 2:

Để nhận biết 2 lọ đựng dung dịch C2H5OHCH3COOH ta dùng

Xem đáp án

Đáp án: C

Để nhận biết 2 lọ đựng dung dịch C2H5OHCH3COOH ta dùng quỳ tím

C2H5OH không làm đổi màu quỳ còn CH3COOH làm quỳ chuyển đỏ.

Loại A vì cả 2 dung dịch đều phản ứng tạo bọt khí.

Loại B vì cho dung dịch NaOH vào cả 2 dung dịch không có hiện tượng


Câu 3:

Cho chuỗi phản ứng sau: glucozơ → X → axit axetic. Chất X là

Xem đáp án

Đáp án: A

Glucozơ men rưu  C2H5OH men gim CH3COOH

Phương trình hóa học:

C6H12O6 men rưu  2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 men gim  CH3COOH + H2O

Vậy chất X là C2H5OH.


Câu 4:

Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H4  X  CH3COOH  CH3COOC2H5. Chất X là

Xem đáp án

Đáp án: D

C2H4  C2H5OH  CH3COOH  CH3COOC2H5

Phương trình hóa học:

C2H4 + H2O axit C2H5OH

C2H5OH + O2 men gim CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H5OH H2SO4,t0 CH3COOC2H5 + H2O


Câu 5:

Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat bằng cách nào sau đây để có thể nhận biết 3 dung dịch trên?

Xem đáp án

Đáp án: C

- Dùng dung dịch Na2CO3 để nhận biết.

- Cho dung dịch Na2CO3 vào 3 dung dịch, lọ đựng dung dịch axit axetic sủi bọt khí, lọ tạo dung dịch phân lớp là etyl axetat, lọ không hiện tượng là rượu etylic.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận