Trắc nghiệm bài 53 ( có đáp án) protein (phần 2)

  • 1685 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc bazơ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được sản phẩm là

Xem đáp án

Đáp án: B

Do protein bị thủy phân trong dung dịch axit, dung dịch bazơ hoặc nhờ xúc tác của enzim sinh ra các amino axit

=> Đun nóng protein với dung dịch axit, dung dịch bazơ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được sản phẩm là hỗn hợp các amino axit.


Câu 2:

Các phân tử protein đều phải có chứa nguyên tố

Xem đáp án

Đáp án: D

Các phân tử protein đều phải có chứa nguyên tố: Cacbon, hiđro, oxi, nitơ.

 


Câu 3:

Protein được tạo từ

Xem đáp án

Đáp án: A

Protein được tạo từ các amino axit.

 


Câu 4:

Chọn nhận xét đúng

Xem đáp án

Đáp án: C

Nhận xét đúng là: Protein có khối lượng phân tử rất lớn và cấu tạo cực kì phức tạp do nhiều loại amino axit tạo nên.

 


Câu 5:

Một số protein tan được trong nước tạo thành dung dịch keo, khi đun nóng hoặc cho thêm hóa chất vào dung dịch này thường xảy ra kết tủa protein. Hiện tượng đó gọi là

Xem đáp án

 

Đáp án: D

Một số protein tan được trong nước tạo thành dung dịch keo, khi đun nóng hoặc cho thêm hóa chất vào dung dịch này thường xảy ra kết tủa protein. Hiện tượng đó gọi là sự đông tụ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận