Trắc nghiệm Mạch dao động có đáp án (Nhận biết)

  • 1991 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch dao động LC là i=I0cosωt+φ. Biểu thức của điện tích trong mạch là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có, điện tích q trễ pha hơn cường độ dòng điện 1 góc π2 và I0=ωq0 i=I0cosωt+φq=I0ωcosωt+φπ2


Câu 2:

Dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được hình thành là do hiện tượng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được hình thành là do hiện tượng tự cảm


Câu 3:

Tìm phát biểu sai. Dao động điện từ trong mạch dao động LC bị tắt dần là do:

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C  - đúng

Mạch dao động điện từ tự do ( mạch dao động LC lí tưởng) có năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện và năng lượng từ trường tập trung trong cuộn cảm. Hai năng lượng này luôn chuyển hóa lẫn nhau

=> Sự chuyển hóa năng lượng điện trường sang từ trường và ngược lại không là nguyên nhân gây tắt dần dao động

=> D - sai


Câu 5:

Biểu thức xác định năng lượng từ trường trong mạch dao động điện từ LC là:

Xem đáp án

Đáp án C

Năng lượng từ trường trong mạch dao động điện từ LC được xác định bằng biểu thức: Wt=12Li2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận